Odesílání a vrácení zásilek

1. Dopravní podmínky - poštovné

     Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny :

          Česká pošta - platba předem na účet             99,-Kč  

          Česká pošta - na dobírku                              124,-Kč

          Zásilkovna.cz  - platba předem                      89,- Kč        

          Osobní převzetí   - platba předem                    0,-Kč
                         

       
                    U objednávek nad 1 500,- Kč je poštovné zdarma.

 

       Balení a doručování zásilek

                    Zboží je vždy diskrétně zabaleno.

2. Reklamace 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

 Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od převzetí, avšak za předpokladu, že zboží bude vráceno v neporušeném stavu a v původním obalu, tak jak jej obdržel od dodavatele!

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Kupující má právo na výměnu zboží po předchozí dohodě s prodejcem.

Podmínkou pro výměnu zboží je jejích dobrý stav a doklad o koupi. Jakékoli stopy nošení obuvi, oblečení či dalšího zboží znemožňují výměnu nebo vrácení - v jiném případě budou připočtené náklady: 250 Kč.

Pokud si zákazník zboží nemůže, nebo nechce vyzvednout osobně bude mu zasláno po převedení částky za poštovné v minimální výši 49,- kč.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Extravagance.cz  -  Kraft Jan, Nad Bořislavkou 28, Praha 6 - Vokovice, 160 00.
Nezasílejte vrácené zboží na dobírku. Společně se zbožím zašlete číslo Vašeho bankovního účtu, na které bude vrácená částka převedena.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle výše uvedeného, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody mu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


Zboží,které chcete vrátit ve lhůtě 14 dní od doby nákupu,zašlete doporučeně nebo doneste na adresu:

Kraft Jan, Nad Bořislavkou 28, Praha 6, 160 00

V žádném případě neposílejte zpět zboží na dobírku !